Výborová schůzka

Na výborové schůzce byl probrán plán na jarní část sezony 2019 – 2020. nejdůležitější body:

1. byl schválen zájezd ročníků 06, 08, 10 do Polska na mezinárodní turnaj 2.- 5.7.2020 ( cena a podrobnosti v případě zájmu o zájezd budou uveřejněny v lednu 2020 )

2. byl schválen nákup šusťákových bund pro všechny naše hráče ( zadarmo )

3. byla projednána halová sezona – možnosti našich týmů hrát na venkovních turnajích, příprava soustředění a využívání tělocvičen v rámci tréninku ( min.2x týdně každý tým ) ,( čas tréninku bude zveřejněn na našich stránkách příští týden )

4. v nejbližší době proběhnou schůzky s rodiči u starších a mladších přípravek
( termíny schůzky sdělí rodičům včas trenéři )