PROGRAM A VÁNOČNÍ PRÁZDNINY……………….

Informace pro rodiče a hráče :

 tréninky budou pokračovat dle plánu a stanoveného harmonogramu do 17.12.2021

 přestávka v tréninkové činnosti je  18.12.2021 – 5.1.2022

 tělocvična 3.ZŠ je zamluvena do  29.3.2022, hala PL je zamluvena do 25.3.2022 , hřiště ve Vésce do konce března