MLADŠÍ PŘÍPRAVKA ODSTUPUJE ZE SOUTĚŽE

Těsně před zahájením okresní soutěže mladších přípravek vyvrcholila řada
problémů v týmu. Docházka na trénink byla po dlouhé jarní přestávce špatná,
komunikace s rodiči složitá. V týmu zůstalo nakonec pět hráčů ( a rodičů ) kteří za svůj
přístup zaslouží poděkování.
V dané situaci byl oddíl donucen mladší přípravku pro letošní sezonu
odhlásit ze soutěže.
Věříme, že se během podzimu najde řešení pro pokračování této kategorie.