Digitalizace členství FAČR

Digitalizace členství

Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti aktuálně probíhající digitalizaci členství, vše potřebné se podrobně dozvíte od trenérů.

Uvědomujeme si také, že pro mnoho z Vás – především klubové administrátory – znamená sumarizace členských emailů časově náročný úkon, proto jsme posunuli datum verifikace z 15. března letošního roku až na 30. června.

Nedodáním e-mailu v uvedeném termínu se však vystavíte hrozbě zákazu startu v soutěžích organizovaných FAČR.

Jak mají postupovat dětí a mladiství pod věkovou hranicí 18 let?

 

Pokud si děti a mladiství do 18 let, resp. jejich rodiče, nepřejí zadávat svůj    e-mail, administrátoři vyplní e-mail za jejich rodiče či zákonné zástupce – v případě, že mají více dětí a chtějí zadávat pouze jednu adresu, tak i na tuto možnost je systém připraven.

Kdo může e-maily zadávat?

 

E-mailové adresy může zadávat administrátor klubu i každý člen asociace zvlášť (viz odpověď výše). Potvrzení adresy pak provádí každý člen zvlášť.

 

Do kdy se musí e-maily zadávat?

Nejzazším termínem pro zadání a potvrzení e-mailové adresy je již zmíněný  30. června 2020.