Informace pro rodiče :

 Vzhledem k tomu, že se situace s covidem neustále mění  ( nemoc hráčů, karanténa ) , sledujte pokyny trenérů. Mohou se měnit termíny tréninků. Na měsíc únor se  připravují první přátelská utkání, tréninky v posilovně.